Privatumo politika

Privatumo politika

Bendra informacija

grozissveikata.lt gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų. Taip pat šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs savanoriškai pateikiate, kai grozissveikata.lt internetinėje parduotuvėje užpildote naujienlaiškio užsakymo formą arba įsigydami produktą savanoriškai paspaudžiate mygtuką prenumeruoti naujienlaiškį.

grozissveikata.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių

Renkama informacija

Visi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku jį pagaminti bei pristatyti tinkamu adresu. Nujienlaiškyje duomenų pateikimas užpildant užsakymo formą arba sutikimas gauti naujienlaiškį apsiperkant, laikomas Jūsų sutikimu tvarkyti pateiktus duomenis:
3. Naujienlaiškio prenumerata yra nemokama.
4. Norėdami užsiregistruoti grozissveikata.lt naujienlaiškio paslaugai gauti, turėsite nurodyti šią asmeninę informaciją: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, savo pareigas bei įstaigą ir galėsite nurodyti savo telefono numerį. Apsiperkant ir uždedant varnelę, kad Jūsų asmeniniai duomenys gali būti naudojami komerciniai informacijai ir naujienlaiškiams siųsti, tokiu atveju atskitrai savo asmens duomenų nereikia pildyti, bus naudojami duomenys pateikti užsakymo informacijoje.
5. Jūsų duomenis naudosime naujienlaiškio bei kitos, su mūsų atliekamais tyrimais susijusios informacijos, siuntimo paslaugai teikti.
6. Mūsų naujienlaiškius gausite nuo prenumeratos pradžios.
7. Atsisakyti mūsų naujienlaiškių galėsite parašydami mums savo pageidavimą e-pašto adresu grozissveikata@corpus.lt. Mes Jūsų duomenis panaikinsime per 96 valandas ir Jūs nebegausite mūsų naujienlaiškių.
8. Su naujienlaiškio prenumeratoriais jų nurodytu registracijoje tel. numeriu arba el. paštu galime susisiekti dėl technologinių nesklandumų, kai neveikia mūsų programinė įranga, dėl programinės įrangos bei internetinio adreso atnaujinimo arba pakeitimo, dėl jų pateiktų duomenų profilio anketoje verifikavimo ir patvirtinimo, dėl narystės nutraukimo priežasčių sužinojimo.
9. Mes niekada nepateikiame klaidingos informacijos apie save ar savo veiklą. Jeigu iš mūsų gavote su mūsų paslaugomis nesusijusį, įtartino turinio jums adresuotą el. laišką, praneškite mums apie tai, kaip nurodyta toliau skyrelyje „Kaip su mumis susisiekti“.

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristati užsakymus, užskaityti kredito kortelių apmokėjimus. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Mes taip pat naudojame slapukus (angl. cookies).

Duomenų apsauga

Grozissveikata.lt elektroninė parduotuvė stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. Grozissveikata.lt visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Informaciją saugome patikimuose serveriuose. Taip pat, duomenų perdavimą šifruojame naudojant Secure Sockets Layer (SSL) technologiją.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai

grozissveikata.lt  turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Naujienlaiškių Konfidencialumo reikalavimai

  1. Mes imamės tinkamų technologinių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume mums pateiktus asmens duomenis jų perdavimo metu ir juos gavus. Mūsų saugumo procedūros atitinka visuotinai priimtinus komercinius standartus, kurie taikomi asmens duomenų apsaugai.
  2. Visi mūsų darbuotojai pagal sutartis yra įpareigoti vadovautis mūsų konfidencialumo, saugumo ir privatumo taisyklėmis bei procedūromis.

Asmens duomenų tikslumas

  1. Mes imamės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintumėme mūsų žinioje esančių ar kontroliuojamų ir nuolat naudojamų asmens duomenų tikslumą, išsamumą, naujumą ir aktualumą remdamiesi naujausia Jūsų ir (arba) mūsų kliento mums pateikta informacija.
  2. Mes Jumis pasikliauname ir tikimės, kad padėsite užtikrinti savo asmens duomenų tikslumą, išsamumą ir naujumą sąžiningai atsakydami į mūsų klausimus; Jūs taip pat turite informuoti duomenų valdytoją apie visus Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Asmenų teisės

  1. Norėdami susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome, turite raštu pateikti prašymą toliau skirsnyje grozissveikata@corpus.lt el.pašto aresu.
  2. Pagal galiojančius ES duomenų apsaugos teisės aktus Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, saugomais mūsų sistemose, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, nebent dėl teisėtų interesų mes turėtume priežasčių toliau juos tvarkyti.
  3. Jūsų duomenys mes ištrinsime arba ištaisysime per 96 val. nuo Jūsų nurodymo gavimo.
  4. Gavę Jūsų pranešimą, kad norite pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, atsakymą pateiksime per 4 savaites. Jums gali būti suteikta galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, pakeisti arba ištrinti, jeigu jie yra netikslūs.

Duomenų saugojimas ir išsaugojimas

  1. Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek tai yra tinkama atsižvelgiant į numatytą ir teisėtą duomenų naudojimo būdą; šiuo atveju duomenis mes saugome tiek, kiek yra būtina naujienlaiškio siuntimui, t.y. iki naujienlaiškio atšaukimo, nebent pagal teisės aktus būtų reikalaujama kitaip. Nebereikalingi asmens duomenys bus šalinami tokiu būdu, kad jų konfidencialumui nekiltų joks pavojus.
Top